Doporučujeme

HABIBI-DĚTI A MY (sportovní školka, kurzy, školení)

Kontakt:

Ing. Vladimír Krigl

Nakladatelství Agentura KRIGL 

Pod Strašnickou vinicí 15/738

100 00 Praha 10
email: vladimir@krigl.cz

dobrý anděl nové

Každý den házím na zeď hrách

Každý den házím na zeď hrách

Každý den házím na zeď hrách

Jiří Weinberger, Petr Wohl, 115x165mm, 72 stran, brožované, cena 188,- Kč

 

Sedmnáctá kniha bývalého matematika Jiřího Weinbergera – viz www.j-w.cz.

A čtvrtá v řadě provázená obrazy malíře a interního lékaře, diabetologa a endokrinologa v IKEM Petra Wohla:

1. Anebo jen nezvyk?

2. 2. Jak stalagnát!

3. V kamenolomu má 3 kořeny

4. Každý den házím na zeď hrách Všechny vydané Nakladatelstvím KRIGL – viz www.krigl.cz

ISBN 978-80-88104-75-9

V kamenolomu má tři kořeny

V kamenolomu má tři kořeny

V kamenolomu má tři kořeny 

Jiří Weinberger, Petr Wohl, 115x165mm, 120 stran, brožované, cena 188,- Kč

 

Na jaře 2022 vychází třetí kniha autorské dvojice Jiří Weinberger (texty), Petr Wohl (Ilustrace). Jejími předchůdci jsou Jak stalagnát! a Anebo jen nezvyk? V knize jsou na rozdíl od předchozích ilustrace z větší části barevné – předlohami k nim byly olejomalby Petra Wohla.

 

Jiří Weinberger, bývalý matematik, absolvent MFF UK. Napsal, někdy sám, někdy se spoluautory, 15 knih básní, povídek, písňových textů a scénářů. Překládal poezii amerického autora Ogdena Nashe. Napsal mj. texty písní pro hru Myška z bříška v Divadle v Dlouhé.

Petr Wohl je absolventem 1. lékařské fakulty UK a pracuje jako diabetolog, endokrinolog a vedoucí Centra domácí parenterální výživy v IKEM. Spolu se svým bratrem Pavlem se již od dětství věnují výtvarnému umění a mají za sebou početnou řadu výstav.
ISBN 978-80-88104-71-1

Jak stalagnát!

Jak stalagnát!

Jak stalagnát!

Jiří Weinberger, Petr Wohl, 115x165mm, 96 stran, brožované, cena 168,- Kč

 

Nonsensové legrácky? Ne, vidíme to jinak. Josef Hiršal napsal: atribut nonsens není nic definitivního, text se nonsensem stává, nebo jím i být přestává. Souhlasíme s ním a nevážíme si definic nonsensu výčtem (prášilovské zkazky, parodie, palindromy, hříčky, dětské verše, rozpočitadla, výtvory umělého jazyka, novotvary, permutace, fonetická lyrika, gramatické hry). Definice výčtem totiž nemíří k jádru pudla, nýbrž směrem skoro opačným; jádrem nonsensového pudla je totiž jistý typ prožitku na straně konzumenta (jímž bývá také autor). „Nonsense“ v této knížce je nejen rozpustilý, ale i vážný až zachmuřený – tak jako náš včerejšek, dnešek a nejspíš i zítřek.

Jiří Weinberger, bývalý matematik, absolvent MFF UK. Napsal, někdy sám, někdy se spoluautory, 15 knih básní, povídek, písňových textů a scénářů. Překládal poezii amerického autora Ogdena Nashe. Napsal mj. texty písní pro hru Myška z bříška v Divadle v Dlouhé.

Petr Wohl je absolventem 1. lékařské fakulty UK a pracuje jako diabetolog, endokrinolog a vedoucí Centra domácí parenterální výživy v IKEM. 

ISBN 978-80-88104-68-1

Světla v noci

Světla v noci

Světla v noci

Ivan Špingl, Roman Weiser, 120x180mm, 80 stran, vázané, cena 176,-

ISBN 978-80-88104-61-2

 

IVAN ŠPINGL

Po absolvování ČVUT působil během vojenské služby jako tlumočník v Libyi. Po návratu byl od roku 1980 zaměstnán jako sales manager v podniku zahraničního obchodu Strojimport. Nechtěl se ale tehdy politicky angažovat, a tak z tohoto postu odešel. Řadu let se pak živil realizací zlepšovacích návrhů a vynálezů, kterých byl spoluautorem. Vedle toho večerně vystudoval čtyřletou Lidovou konzervatoř, obor tvorba textu a scénáře.

Po sametové revoluci vstoupil do politiky a dva roky se živil jako redaktor a parlamentní zpravodaj. Nakonec se našel v poradenství, nejdřív působil v americké poradenské společnosti IMPAC, později založil a 15 let řídil vlastní česko-americkou poradenskou firmu specializovanou na strategický management. Mezi klienty, kterými byly malé, střední i velké české firmy, patřilo i několik českých politiků ve vrcholových funkcích. Podílel se na tvorbě programů několika českých politických stran. Jako poradce na management se živí i nyní. Občas přispívá do novin a časopisů různými texty na odborná nebo společenská témata.

 

 

Jeho básnická sbírka Světla v noci je sbírkou doslova, jedná se o výběr básní, které vytvořil v průběhu posledních 35 let.

 

ROMAN WEISER

Ilustrace ke sbírce vytvořil přítel autora sbírky, který v 80. letech odešel do USA, kde významně uspěl v oboru digitální grafiky a kde se následujících 30 let na straně dodavatelů grafické tvorby podílel na významných projektech reklamy a inzerce pro hollywoodská studia a producenty televizních pořadů. Mezi jeho tehdejší klienty patřily např. společnosti Disney, PIXAR, Fox, WB a Mattel. V současnosti je dodavatelem grafických řešení v oblastech Digital Media a tiskové propagace pro CWTV v Los Angeles, Chicagu a New Yorku

Anebo jen nezvyk?

Anebo jen nezvyk?

Anebo jen nezvyk?

Jiří Weinberger, Petr Wohl, 115x165mm, 104 stran, brožované, cena 168,- Kč

 

Na jeden zátah by těchto 74 krátkých básní napsal snad jenom maniak v posledním tažení. Tenhle materiál ovšem vznikal v rozmanitých situacích během několika desítek roků. Kresby, jež jsou součástí knihy, jsou doplněním poměrně velmi společného náhledu na život v jeho různých podobách.

Jiří Weinberger, absolvent specializace Pravděpodobnost a matematická statistika na MFF UK se ve svých zájmech posouval po křivce matematické teorie – simulační modelování – průmyslová praxe - školicí aktivity a po celou dobu sledoval i svoje další, zdánlivě protichůdné, zájmy: literární kabarety – původní písně – autorské improvizační herectví. Napsal někdy sám, někdy se spoluautory, 15 knih básní, povídek, písňových textů a scénářů. Jednorázově na sebe upozornil i jako překladatel poezie amerického básníka Ogdena Nashe a také svými texty písní pro hru Myška z bříška v Divadle v Dlouhé.

Petr Wohl je absolventem 1. lékařské fakulty UK a pracuje jako diabetolog, endokrinolog a vedoucí Centra domácí parenterální výživy v IKEM. Spolu se svým bratrem Pavlem se již od dětství věnují výtvarnému umění a mají za sebou již početnou řadu výstav. V roce 2017 založili uměleckou skupinu WOW s Markem Ondrovičem.

ISBN 978-80-88104-34-6

Heliogramy

Heliogramy

Heliogramy 

Zdeněk Šimanovský, 180x205mm, 72 stran, vázané, cena 188,- Kč

 

Básně a písňové texty z let 1967 – 2017, obsažené v této knize jsou výborem z celoživotní tvorby Zdeňka Šimanovského. Některé z nich jsou zde otištěny poprvé, jiné byly již dříve publikovány ve sbornících, časopisech a různých výborech. Z těch důležitějších jmenujme sborník Gloret (eds. M. Huptych a J. Macháček, Praha 2010) a autorské výbory Konečná větru (ed. M. Huptych, Praha 1976) či Heliogramy (ed. A. Berková, Praha 1983). Všechny texty prošly redakční úpravou, proto se mohou jednotlivá vydání lišit.

 

Kniha obsahuje CD s texty a písněmi v podání autora.

 

Zdeněk Šimanovský (1950 v Praze) vystudoval dramaturgii divadla na DAMU a psychologii na FF UP a vystřídal řadu zaměstnání. V současné době je lektorem PedF UK, vede sebezkušenostní kurzy a provozuje soukromou psychologickou praxi v Praze. Ve svém profesním životě se věnuje, vedle poradenství a psychoterapie, konstelacím, systemické muzikoterapii, a dramaterapii. Je autorem a spoluautorem sedmi knih, dvou DVD a CD určených učitelům a vychovatelům. Spoluzaložil pražský literární klub Gloret, krizové centrum RIAPS, Sekci muzikoterapie ČPS při ČLS, kterou pak vedl po řadu let, Českou asociaci systemických konstelací a Muzikoterapeutickou asociaci ČR. Je profesním členem WFMT (World Federation of Music Therapy). Spolupracuje s rozhlasem a s televizí. (www.simanovsky.cz)

ISBN 978-80-88104-35-3

Adresa dočasného pobytu

Adresa dočasného pobytu

Adresa dočasného pobytu

Alois Marhoul, 180x120 mm, 88 stran, vázané, cena 168,- Kč

 

Básník posílá touto sbírkou čtenářům dopis, v němž je ukryto poselství o starostech, radostech, obavách i nadějích lidí této planety.

ISBN 978-80-88104-24-7

Kino v hlavě

Kino v hlavě

Kino v hlavě

Mario Hanáček, Jan Samec, 180x205 mm, 88 stran, vázané, cena 222,-

 

V knize „KINO V HLAVĚ“ jde o autorské spojení textů Mario Hanáčka a obrazů Jana Samce. Jejich práce se vyznačují velkou mírou fantazie, odvahy experimentovat a odhalovat své citové prožitky. Básně i obrazy v knize použité časově sahají od jejich uměleckých začátků až po současnou tvorbu. To byl hlavní důvod uměleckého prolnutí poezie a obrazů těchto umělců, vedle toho, že mají k sobě i lidsky blízko. Vzájemné působení, ovlivňování a doplňování básní s malbou prohlubuje i účinek jednotlivých děl. Autoři budou rádi, když se to přenese i do prožitku čtenářů této knihy.

 

ISBN 978-80-88104-16-2

Právě teď

Právě teď

Právě teď

Roman Pytelka, 120x180mm, 88 stran, vázané, cena 168,-Kč

Každý rukopis, který se dostane do nakladatelství přináší nové myšlenky. Největším dobrodružstvím jsou autorské prvotiny. Roman Pytelka je mladý člověk a přichází se sbírkou básní „Právě teď“. Snaží se poctivě o čistou poezii. Je přímočarý, nahlíží na denní život kolem sebe očima svého věku v době, kdy je málo času na poezii. Umí se zastavit ve chvílích, kdy všichni někam spěchají a zachytit krásu života.

 Sbírka Romana Pytelky má plné právo ucházet se o přízeň čtenářů poezie. Autor se jistě nezastaví na pomyslném prahu. „Právě teď“ půjde určitě dál.

ISBN 978-80-86912-96-7

Krutá pravda o dinosaurech

Krutá pravda o dinosaurech

Krutá pravda o dinosaurech

Alois Marhoul, 120x180mm,88 stran,vázané, cena 168,- Kč

Se svým osobitým humorem nastavuje autor v jedenácté sbírce člověku, tedy i sobě, různě vypouklá zrcadla, která by měla nejen rozesmát, ale i přinutit k zamyšlení nad tím, jestli je chyba v zrcadlech, do kterých se dívá, nebo v realitě, v níž žije.

Alois Marhoul (narozený 1951), autor deseti básnických sbírek. Člen rady Obce spisovatelů, člen Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Duchovní otec Mobelovy ceny za poezii, kterou uděluje od roku 2008. V březnu 2014 byl zařazen do digitální knihovny básníků 185 zemí všech dob: POETAS SIGLO XXI ANTOLOGIA POESIA + 14.440 POETAS DEL MUNDO (Editor: Fernando Sánchez).

ISBN 978-80-86912-93-6

Struktura slov

Struktura slov

Struktura slov

Jiří Tuček, 105x210mm, 212 stran, brožované, cena 188,-

Jedná se o sbírku básní z velké části duchovního obsahu, je podávána přijatelnou formou, civilním způsobem.

„Prosté je mohutné“ – tak zní sice nevyslovené, ale stále demonstrované krédo autorského úsilí básníka, s jehož pracemi nyní přichází na knižní trh Agentura KRIGL, Praha známá svou službou poezii. Ano – žijeme v době přívalové vlny triumfálního výsměchu arogance, v době všeobecného zploštění – ledabylé mělkosti, v době šedi odcizení … Však právě proto roste počet těch, kteří hledají hloubku oslovení, tedy prostor duchovna.

Jiřímu Tučkovi pojem kultury s pojmem duchovna splývá. Vyjadřuje se ale naprosto srozumitelně, běžnými prostředky. Jeho postoj je upřímně pochybovačný – a přitom zanícený. Tímto titulem nabízí průhled vzhůru skutečně neobvyklý.

ISBN 978-80-86912-89-9 

Obžaloba lůzokracie

Obžaloba lůzokracie

Obžaloba lůzokracie

Jakub Fišer, 180x205 mm, 188 stran, vázané, cena 199,-

Lůzokracie je vláda konzumu a všeprostupující komerce, mediálních lží a pokrytectví měšťácké morálky. Měřítkem hodnoty člověka je jeho výkon, motivem konání zisk. Požadavkem doby je sobectví, zařazení se do davu návodem k přežití. Obyvatelstvo bývá servilní, rezignované a plné komplexů, nejoblíbenější zábavou je lynč. Nástrojem manipulace mocných je strach a důsledkem strachu válka.

Proti tomuto podává autor obžalobu.

Autor vydal tři básnické sbírky a pravidelně publikuje v literárních časopisech 

ISBN 978-80-86912-85-1 .


Soví kámen

soví kámen

Soví kámen  

Pavel Svoboda,Olga Svobodová,120x180mm,100 stran,brožované,cena 147,-

Kniha Soví kámen je vstupenkou do světa moderní poezie skloubené s tradičními prvky české lyriky. Rozsahem drobnější básně reprezentující průřez tvorby a zrání autora zde postupně přecházejí do miniaturních eposů obsahujících autobiografické prvky básníkova života, kterému byla druhým a někdy i prvním domovem lesní paseka či voňavý krmelec. Básník pokračuje v nastoupeném kurzu, jenž poprvé vyhlásil ve svém Manifestu opravdové poezie (Tvar, 2002) a rozvinul i ve své Poetoterapii (2007). Kouzlo a magickou sílu veršů doplňují ilustrace vytvořené z koláží, které doprovázely vystoupení autora na jeho četných, mnohdy ukrutně živých, exhibicích.

ISBN 978-80-86912-79-0

Na vlnách netu

Na vlnách netu

Na vlnách netu  

Petr Petříček,Luděk Švorc,118x180mm,68stran,vázané,cena 147,-

Básnická sbírka Na vlnách netu je experimentem. Najdete v ní otřesné úryvky z internetového zpravodajství, básnické reflexe na ně i krásné poetické fotografie. Proč taková směs? Zprávy z televize, stránek novin a internetu jsou spíš černou kronikou. Nevnímáme to již jako „normální“? Nevzdalujeme se i přes stále dokonalejší komunikační sítě více a více vzájemnému porozumění? Verše autora nastavují zrcadlo současnému dění i zodpovědnosti každého z nás za to, v jakém světě žijeme. Zároveň přibližují svět, jaký by mohl být, a jednou určitě bude, až dokážeme žít více srdcem.

ISBN 978-80-86912-78-3

S žízní neustaň

S žízní neustaň

Jakub Fišer,120x180mm,104stran,vázané,
cena 168,- Kč  ISBN 978-80-86912-61-5

JUDr. Jakub Fišer, narozen 1981, žije v Plzni. Píše poezii, drobné prózy a písňové texty, které příležitostně interpretuje pod kytarou. Dosud publikoval především časopisecky a v rámci sborníkových antologií.

Okamžik života

Okamžik života

Eva Černá, 105x210mm,80 stran, brožované,
cena 126,- 
ISBN 978-80-86912-60-8

Básnická prvotina brněnské autorky dosud publikující časopisecky. Verše inspirované každodenním životem jsou doprovázeny citlivými ilustracemi mladé výtvarnice Veroniky Szurmanové. Z umělecké spolupráce vznikla žensky křehká knížka úvah o životě.

Zpráva Ikarovi

Zpráva Ikarovi

Petr Petříček, 145x145mm,72 stran, brožované,
cena 126,- 
ISBN 978-80-86912-53-0

Básnická prvotina, již desítky let časopisecky publikujícího autora, přináší verše inspirované každodenním životem s mírnou nadsázkou i se smyslem pro humor.

Stavitelé chrámu poezie

Stavitelé chrámu poezie

Jiří Halberštát, Zora Jandová, 180x205mm, 152 stran,
/78 autorů/
cena 199,- Kč  ISBN 978-80-86912-46-2

Na začátku byla myšlenka, že mezi lidmi je málo poezie. Pak přišel nápad skupiny lidí, které tento stav nenechává klidnými. Řekli: „Pojďme, oslovme lidi kolem sebe a vytvoříme z poetických příspěvků knihu. A najednou to začalo.

Třináct

http://www.krigl.cz/index.asp?menu=698

Jana Kriglová, 105x210mm,24 stran, vázané
cena 77,- Kč  ISBN 978-80-86912-25-7

Prvotina mladé, teprve dvacetileté autorky, která si vybrala pro první vydání právě třináct básní a nebála se čísla v titulu.